Packaging Industrial
วิทยาการสิ่งทอ
  • Bangkok Fashion City
  • New Brand - New Market
  • เจรจาซื้อแบรนด์ "Trazit" ของโครงการ "New Brand New Market"
  • นิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ จากการเข้าร่วมประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2008
  • รางวัลดีเด่น โครงการออกแบบประกวดเสื้อผ้ากีฬาแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10
  • ผลงานผ้าทอจากนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานนิทรรศการ “ออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน” ที่จัดแสดงภายในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2556
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1
  • นิสิตสิ่งทอได้รับคัดเลือกและชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and Apparel Association ประเทศสหรัฐอเมริกา