19 ธ.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี กับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 24 ปี ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์