19 ม.ต. 2561
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท!!!

ขอเชิญชวนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดโครงการ ‘แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์’

สามารถส่งผลงานได้ที่ Email: aicreative2561@gmail.com
ส่งผลงานรอบคัดเลือกภายใน วันที่ 22 ม.ค. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภายใน วันที่ 25 ม.ค. 2561
นำเสนอผลงานรอบตัดสิน 30 ม.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องโถงแหง่ปราขญ์ อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารเพิ่มเติม: