23 ก.พ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 33 ปี

นางรำพวน ม่วงสีตอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 33 ปี ณ โถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์