23 ก.พ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ยืนกลาง) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ยืนด้านซ้าย) และ หลวงอิงคศรีกสิการ (ยืนด้านขวา) เนื่องในวันงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์