30 มี.ค. 2561
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานสงกรานต์อุตสาหกรรมเกษตรไทย ๒๕๖๑ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติม: