22 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงานต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน ณ ต่างประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 

เอกสารเพิ่มเติม: