24 พ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงมีต่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมานั้น ในวันพิธีดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มดอกไม้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์