24 พ.ค. 2561
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Japan-ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษจาก “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผ่านโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการของ (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries : MAFF) ประเทศญี่ปุ่น และแนะนำ Ms. Melody Nurramdhani LAKSANI, Japan-ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture ผู้ซึ่งถือว่าเป็นทูตสันถวไมตรี – อาเซียนด้านอาหารและการเกษตรของรัฐบาลญี่ปุ่น
Ms. Melody เป็นหัวหน้าของวง Girl group ชื่อดังจากอินโดนีเซียคือ JKT48 ซึ่งเป็นวงที่มีรูปแบบเดียวกับ AKB48 ของญี่ปุ่น และ BNK48 ของไทย เธอมีพื้นฐานในการเรียนจบจากมหาวิทยาลัย Padjadjaran ด้านการเกษตร และกลายเป็น Idol ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเธอในการผสานพื้นฐานจากสายวิทยาศาสตร์ (Agriculture) มาสู่ศิลปะ (Performance) ได้อย่างยอดเยี่ยม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5