24 พ.ค. 2561
สงกรานต์อุตสาหกรรมเกษตรไทย 2561 และ สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน 2561

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2561 “สงกรานต์อุตสาหกรรมเกษตรไทย” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งในวันดังกล่าวมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเช้าเป็นการสรงน้ำพระพุทธรูป ชิมอาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่มไทย ใช้บรรจุภัณฑ์ไทย และ ชมสิ่งทอไทย และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมขบวนแห่ในงาน “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน 2561” ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ