11 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาคต้น รอบสอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK 03)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
1. รายงานตัว วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: