6 ก.ค. 2561
Vietnamese High-Quality Product Business Association เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ คณะจาก Vietnamese High-Quality Product Business Association ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรวมทั้งความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร