6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี งานครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ พร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์