26 ก.ค. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหมาก แก้ปัญหาการบรรจุและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เอกสารเพิ่มเติม: