7 ส.ค. 2561
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ ในงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานพิธีดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์