7 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ ม.ล.ชูชาติ กำภู เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานชั้น 1 หน้าอาคารชูชาติ กำภู