7 ส.ค. 2561
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการแผนกกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส พร้อมรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ตลอดจนโครงการต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร