15 ส.ค. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจจากการดำเนินงานในปี 2560

เอกสารเพิ่มเติม: