11 ก.ย. 2561
Jiangnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาจาก Jiangnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และดร.วศพร จันทร์พุฒ นำชมภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร