11 ก.ย. 2561
Pasundan University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต Pasundan University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมและหารือหลักสูตรการเรียนการสอน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5518 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร