11 ก.ย. 2561
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส จาก Ministry of Health ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วศะพร จันทร์พุฒ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส จาก Ministry of Health ประเทศบังคลาเทศ

โดย ดร.วศะพร และ รศ.ดร.พรธิภา เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเความคิดเห็นด้าน Health Food, Food Security, Food Supply Chain ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร