11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันเกิด ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ ครบรอบ 84 ปี (18 ตุลาคม 2561)

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยิน และมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ ครบรอบ 84 ปี (18 ตุลาคม 2561) ในงาน Microbiology Forum “จุลชีววิทยา 4.0” ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์