11 ต.ค. 2559
ประกาศ : กำหนดการถ่ายภาพหมู่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะฯ และกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป สำคัญมาก : บัณฑิตทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ นำมาแสดงตัวครับ #ไม่พกมือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปพัดลมมือถือ #ไม่ใส่นาฬิกาสร้อยแหวนริชแบนด์สายสิญน์กำไลต่างหู #ไม่พกพาอาวุธและของมีคมทุกชนิด #ไม่ทำสีผมขอเป็นสีผมธรรมชาติ #บัณฑิตหญิงทำผมเปิดด้านซ้ายมือ #เล็บสั้นไม่ทำสีเล็บ #ไม่พกเครื่องสำอางค์ #ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: