14 ต.ค. 2559
พิธีถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วม พิธีลงนามถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยกราบถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป