19 ต.ค. 2559
บริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี!!! โดย ภาควิทยาการสิ่งทอ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกรมหม่อนไหม

ผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม และภาควิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศ บริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี!!! ตลอดเดือนตุลาคมนี้ โดยสีย้อมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมแจกโบว์สีดำ ฟรี!!! โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมารับบริการได้ ณ กรมหม่อนไหม ซึ่ง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในส่วนของประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ ตาก สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระบุรี กาญจนบุรี ชุมพร และนราธิวาส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 02 – 5587-924-6 ต่อ 310 หรือ เว็บไซต์กรมหม่อนไหม www.gsds.go.th.

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: