20 ต.ค. 2559
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ร่วมกิจกรรมบริการย้อมผ้าฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ภาควิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรมภายใต้พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งไหมไทย” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมบริการย้อมผ้าฟรี ด้วยสีย้อมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด

งานดังกล่าว ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการย้อมผ้าฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมี อาจารย์ ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร เป็นวิทยากรแนะนำการย้อมผ้าดำ