3 พ.ย. 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) มาที่อีเมล trf.agribiot@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AgriBiotTRF/

ที่มา : สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: