22 พ.ย. 2559
อก. เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

โดยร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงตามรอยเท้าพ่อ และน้อมกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ