13 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตอาหาร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และติดตามประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม: