13 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และติดตามประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม: