16 ธ.ค. 2559
ประกาศ : ผลการตัดสินรอบคัดเลือก การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5 (2560) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: KU-KCG Innovation AI Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. Food for Chic (NCDs Food) 2. Food for Fit (Fitness & Exercise)” คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และได้ผลการตัดสินรอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ผลงานประเภท Food for Chic (NCDs Food) มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 18 ทีม ซึ่งผลการตัดสินเข้า รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 ทีม ได้แก่
ทีม Brown Brown จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม Green clean จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม Crishy จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม ลูกสาวคนเล็ก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม One Night Day จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีม G Tink จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีม The Green Secret จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผลงานประเภท Food for Fit (Fitness & Exercise) มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 17 ทีม ซึ่งผลการตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 ทีม ได้แก่
ทีม Inspire จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม แมลงแซงทางโค้ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม Ginkgo mai? จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม Frozen จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีม Chic Chic จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม four AT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีม เจ็บมากเยอะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกต้องมานำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: