26 ธ.ค. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองพันธุ์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์