28 ธ.ค. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน