10 ม.ต. 2560
ขอเชิญชวนชมงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.30 -17.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: