23 ม.ต. 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ประจำปี 2560

1. รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ประจำปี 2560”
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ก.พ. 60
รายละเอียด >> ตามไฟล์แนบ
สมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/KjU5QA
สอบถามเพิ่มเติม >> คุณวาราดา 085-833-3454

2. รับสมัครผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ประจำปี 2560”
รายละเอียด >> ตามไฟล์แนบ
สมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/rX77OP
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ก.พ. 60
สอบถามเพิ่มเติม >> คุณวาราดา 085-833-3454

เอกสารเพิ่มเติม: