24 ก.พ. 2560
ผู้แทนจากรัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้แทนจากรัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย นำโดย Ma. Rebbeca V Suchiang, IAS, Principal Secretary to Government of Maghalaya (GOM) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ