24 ก.พ. 2560
พิธีวางพวงมาลา เพื่อคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 74 ปี มก.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา เพื่อคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ยืนกลาง) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ยืนด้านซ้าย) และ หลวงอิงคศรีกสิการ (ยืนด้านขวา) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์