24 ก.พ. 2560
คณะผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia-upi เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia-upi เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 และ อาคารแปรรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร