5 เม.ย. 2560
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.