25 เม.ย. 2560
กลุ่มผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมหารือการสร้างความร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 กลุ่มผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมหารือการสร้างความร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้แทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 5502 ตึก 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร