25 เม.ย. 2560
สื่อมวลชนจาก Fi Asia ASEAN F&B Media เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย โดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสาร ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี อาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผู้แทนจากภาควิชาฯ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน จาก Fi Asia ASEAN F&B Media นำโดย คุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการโครงการ – ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Intellectual Hall ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร