6 ก.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าผลไม้ให้กับ คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์