2 ส.ค. 2560
คณาจารย์จาก South China University of Technology (SCUT) เข้าพบและหารือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 Dr. Qiang Huang, Mr. Yi Ruihan และ Ms. Chen Dongmei จาก South China University of Technology (SCUT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบและหารือทางวิชาการ โดยมี ดร.กิตติพงธ์ รัตนาภรณ์ ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้อง 5518 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร