2 ส.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพวงมาลาสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพวงมาลาสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: