10 ส.ค. 2560
สวทน. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ นำร่องสร้างนักวิจัยภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร” “R&D Talent Development Program for Food Industry” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำร่อง ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารหน่วยงานพัฒนานักวิจัยในภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สวทน. ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร เป็นหัวหน้าดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร


ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ชั้น 4 อาคาร อก. 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โทรศัพท์หมายเลข 064-324-0020 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล info-rdc@ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: