17 ส.ค. 2560
อก.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 79 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี และวางแจกันดอกไม้หน้ารูปปั้นหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์