17 ส.ค. 2560
อก. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 5 ปีแห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบแจกันดอกไม้ให้กับ คณะสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนา ครบรอบ ปีที่ 5 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม