21 ส.ค. 2560
อก.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบปีที่ 47แห่งวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย นางรำพวน ม่วงสีตอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจำปี 2560 ครบรอบปีที่ 47 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ