7 ก.ย. 2560
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 Assoc. Prof. Dr. Bounpong Keorodom อธิการบดี มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต ร่วมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้การต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณุตสาหกรรมเกษตร