4 ต.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี

ผศ. รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันครบรอบ 39 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน